Մեր մասին  / Աշխատակազմ  / Սարգսյան Աննա Զաքարի


Սարգսյան Աննա Զաքարի

Տնօրենի տեղակալ բժշկական գծով, բժիշկ-էնդոկրինոլոգ
բժշկական գիտությունների թեկնածու

15 տարի

Կրթություն (Համալսարան, օրդինատուրա, ասպիրանտուրա, եթե կա)

 • ● 1998-2004թթ. Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան բժշկական ակադեմիա
 • ● 2004-2006թթ. Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան բժշկական ակադեմիայի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի «Էնդոկրինոլոգիա» մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրա
 • ● 2006-2009թթ. Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան բժշկական ակադեմիայի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտուրա

Լրացուցիչ կրթություն /որակավորման բարձրացում

 • ● 2007թ., 2012թ., 2017թ. որակավորման բարձրացում «Էնդոկրինոլոգիա» ծրագրով
 • ● 2017թ. մասնագիտական վերապատրաստում Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան առաջին պետական բժշկական համալսարանում` «Առողջապահության կազմակերպում ու հասարակական առողջություն» ծրագրով լրացուցիչ մասնագիտական ծրագրով

Գիտաժողովների, սեմինարների, թրեննինգների մասնակցություն

 • Գիտա-գործնական դպրոց «Երկրորդային հիպերպատաթիերոզ»
 • ●Ճարպակալում, արդյունավետ բուժման սկզբունքները
 • ●Շաքարային դիաբեդի բուժման ժամանակակից ռազմավարությունը
 • ●Շաքարային դիաբեդի կառավարման նորարարական եղանակները
 • ●Էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման ու բուժման ալգորիթմները
 • ●Ինսուլինաթերապիայով 2 տիպի  շաքարային դիաբեդով հիվանդների կրթումը
 • ●Բժշկական օգնության որակի կառավարման լավագույն համաշխարհային պրակտիկան
 • ●Բժշկական հաստատություններն ու կազմակերպությունները, իրավական կարգավորումը

Գործունեություն

 • ● 1 և 2 տիպի շաքարային դիաբեդով հիվանդների վարում
 • ●Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ. հանգուցավոր տոքսիկ (ոչ տոքսիկ) խպիպ, դիֆուզ տոքսիկ խպիպ,  թիերոիդիտ, հիպերթիերոզ:
 • ●Հարվահանաձև գեղձերի պաթոլոգիա. հիպերպարաթիերոզ, հիպոպարաթիերոզ
 • ●Մակերիկամների հիվանդություններ. մակերիկամային անբավարարություն, Իցենկո-Կուշինգի համախտանիշ, հիպերալդոստերոնիզմ, մակերիկամների կեղևի բնածին անբավարարություն
 • ●Հիպոթալամո-հիպոֆիզային հիվանդություններ. ակրոմեգալիա, հիպերպրոլակտինեմիայի համախտանիշ, Իցենկո-Կուշինգի հիվանդություն, հիպոֆիզային անբավարարություն, ոչ շաքարային դիաբետ
 • ●Էնդոկրին խանգարումներ հղիության ժամանակ. վահանաձև գեղձի հիվանդություններ (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ, հիպոթիերոզ), շաքարային դիաբետ (1 և 2 տիպի շաքարային դիաբետ, հեստացիոն շաքարային դիաբետ)
 • ●Ճարպակալում
 • ●Օսթեոպորոզ
0009, ք. Երևան, Կոմիտասի 7,
0046, ք. Երևան, Բագրատունյաց 16 ,
0901, ք. Արմավիր, Հանրապետության փող. 21/4,

(+374) 60 65 10 10,  (+374) 44 65 10 10

Հեռ՝ 0 8000 00 10
Անվճար տեղեկատվություն անմիջապես Մոսկվայից
Հայաստանի բոլոր օպերատորներից զանգերն անվճար են
Copyright © 2011-2018. All rights reserved. Designed and Developed by IT Manager LLC